Destillasjon

Destillasjon


 

Destillasjonen skjer ved å varme opp satsen til kokepunktet. Alkohol har et lavere kokepunkt (78°C) enn vann (100°C) og fordamper derfor fortere og mer intensivt. Deretter kjöler man ned dampen til flytende form. På denne måten skilles alkoholen fra satsen..

Gjentatt destillasjon

Som regel trengs det kun en destillasjon. Men om kvaliteten på spriten er for dårlig, må spriten spedes ut og destilleres en gang til. Kvaliteten kontrollerer man enklest gjennom å måle alkoholinnholdet. Bland all spriten som kommer ut.

Dersom alhoholstyrken på blandingen blir under 80%, skal den destilleres en gang til. Först spedes spriten ut med vann så den holder 40-50% alkohol. Hvis ikke, er det en risiko å koke den törr. Da har man ikke oppnådd noenting.

 

For å få en så ren sprit som mulig skal man benytte et destillasjonsapparat med kolonne. En kolonne er et stigerör som går 59 cm eller mer rett opp fra kokekaret. Man lar dampen passere gjennom kolonnen för den kjöles ned til flytende sprit. Kolonnen er fylt med rachigringer som har stor kontaktflate mot dampen.

Fyllingene må ikke väre for tette, for da blir det for stor motstand. Dessuten bör fyllingen väre ”glatt”, slik at satsen som renner tilbake, gjör dette så lett som mulig. For ytterligere å öke effekten, kjöler man kollonnefyllingen på 2 steder med gjennomgående kaldtvannsrör

I kollonnen kommer det nå til å skje en konstant koking og kondensering fra bunnen og helt opp til toppen. I toppen av kolonnen kommer temperaturen til å väre 78°C og i bunnen umiddelbart under 100°C. Dette skjer gjennom vannets og alkoholens forskjellige kokepunkter. Alhoholstyrken blir höyest i toppen og lavest i bunnen av kolonnen. Temperaturen blir laver jo höyere opp i kolonnen man kommer.

Satsen (vanndampen) kondenserer og renner tilbake til kokekaret. Dette er en fraksjonert (konstantkokende/skillende) destillasjon. Med et riktig dimensjonert apparat med kolonne fylt med kolonnefylling (se tegning side 20-25), svarer en fraksjonert destillasjon til 8 vanlige destillasjoner.

Temperaturen

Jo saktere man destillerer, desto renere blir spriten. For å få best kvalitet, skal temperaturen vise 78°C (+ - 0,2°C) på termometeret i kolonnetoppen. Temperaturen reguleres med varmetilförsel under kokekaret og gjennom å regulere kjölevannets hastighet. Et riktig innstilt destillasjonsapparat behöves ikke å passes på. Destillatet holder 85% eller mer.

Når spriten er slutt, kommer det ikke mer ut av apparatet. Temperaturen synker i kolonnen og satsen kondenseres og renner tilbake til kokekaret.

Varmekilden må ikke ha innebygd termostat, da går det ikke å stille inn temperaturen og satsen stötkoker opp i kolonnen. Har man et element montert innvendig, kan man raskt varme opp med flere elementer og siden destillere med 1 eller 2 elementer.

hvor-mange-bunner-finnes-de

Hvor mange bunner finnes det i en kolonne?

Antall teoretiske bunner i en destillasjonskolonne (med kolonnefylling) for alkoholdestillasjon er 8 stykker på et riktig hjemmebrenningsapparat. Her er bunnene plassert enkelt for å vise hva som hender..